tham tử hà nội, tham tu ha noi, thue tham tu, thuê thám tử, dịch vụ thám tử, dich vu tham tu, văn phòng thám tử, công ty thám tử,

Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Chia sẻ: 

10/10/2018 - 22:48:00


Chiều 10.10, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và bế mạc.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, chiều 10.10, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và bế mạc.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khái quát kết quả nổi bật hội nghị đạt được sau 2 ngày làm việc và nhấn mạnh những nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí yêu cầu từng đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần tiếp tục tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhất là các nghị quyết về sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở. Phấn đấu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương từ nay đến hết nhiệm kỳ có một công trình, dự án mới được triển khai thực hiện, tạo được sự chuyển biến thực sự. Tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Trong đó, cần tập trung chỉ đạothực hiện tốt 3 khâu đột phá; xác định cải cách hành chính là điểm cốt lõi; thực hiện công khai hóa, minh bạch hóa để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết trung ương 4 khoá XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ. Đẩy mạnh thực hiện trách nhiệm nêu gương, vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Đổi mới căn bản việc đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hằng năm; kiên quyết sắp sếp, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ khi có dư luận và không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trước hết là nâng cao chất lượng các cuộc họp, sinh hoạt cấp ủy.  

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện tốt các nhóm giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy đã đề ra. Cần lựa chọn các công việc trọng tâm, trọng điểm có tính đột phá nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; thực hiện nêu gương bằng những hành động thực tiễn. Tổ chức thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm túc chế độ, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng theo quy định.

Để khắc phục những hạn chế trong công tác dân vận, đồng thời tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, BCH Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hộitiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 25-NQ/TW, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác dân vận. Thường xuyên nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện nghiêm túc Quy định về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đổi mới phương thức và nội dung hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội...  

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí Tỉnh ủy viên; Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động, tích cực trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực được giao. Tiếp tục đổi mới việc nghiên cứu học tập nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ, nhất là việc quán triệt quan điểm, tư tưởng chỉ đạo các Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy. Thực hiện tốt các quy chế, quy định của Đảng; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng  đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnhcông tác cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị mình. Chủ động phối hợp các ngành, địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm,mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết  nhằm tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo trong thời gian tới. Tăng cường các nguồn lực đầu tư trong xã hội để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học; đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp thi, đánh giá kết quả. Tiếp tục đẩy mạnh công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học... Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giáo dục.

BCH Đảng bộ tỉnh giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các địa phương khẩn trương khảo sát, đánh giá và đề xuất biện pháp, cơ chế để giải quyết vấn đề học sinh tăng hàng năm, không để tình trạng học nhờ, học tăng ca. Cần ưu tiên xây dựng phòng học hơn việc xây dựng nhà hiệu bộ, sân vườn khang trang.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh thời gian từ nay đến hết nhiệm kỳ không còn nhiều, trong khi còn rất nhiều nhiệm vụ quan trọng phải triển khai thực hiện. Các cấp ủy đảng, chính quyền; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần nêu cao vai trò, trách nhiệm, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2018, làm tiền để vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.
(xem toàn văn bài phát biểu bế mạc tại đây)

Trước đó, trong buổi sáng và đầu buổi chiều, hội nghị đã tiến hành thảo luận ở các tổ và thảo luận tại hội trường. Có hơn 20 ý kiến tham gia thảo luận tổ và 6 ý kiến thảo luận tại hội trường về nội dung các báo cáo, tờ trình tại hội nghị. BCH Đảng bộ tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Theo Báo Hải Dương
Ý kiến bạn đọc
captcha
Tin cùng chuyên mục
youtube Giới thiệu phim tháng 6 bidv qc phải 1 Cổng thông tin tỉnh hải dương cổng thông tin hội đồng nhân dân

Lịch phát sóng

Radio online
Giá vàng JSC
Khu vực Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh 39.100 39.400
Hà Nội 39.100 39.420
Ngoại tệ
Mã NT Mua TM Mua CK Bán
USD 23,240.00 23,240.00 23,360.00
SGD 17,001.80 17,121.60 17,308.60
JPY 212.29 214.43 220.03
GBP 29,368.90 29,576.00 29,839.10
EUR 26,334.00 26,413.20 27,206.40
CAD 17,371.40 17,529.10 17,827.20
AUD 15,981.40 16,077.80 16,351.20

Thông tin thời tiết

Dự báo thời tiết Hải Dương

Hôm nay, 26/06/2019 Thứ Năm, 27/06/2019 Thứ Sáu, 28/06/2019

Ít mây, trời nắng nóng

28°C -37°C

Ít mây, trời nắng nóng

29°C -37°C

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

29°C -37°C
Theo TTKTTV
AA
CC
DD
EE