Từ ngày 15/9, Thông tư 32/2023 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT chính thức thay thế cho Thông tư 65/2020.

Tại thông tư này, Bộ Công an quy định cụ thể về việc công an cấp xã được phép dừng xe kiểm tra, xử lý vi phạm đối với một số trường hợp mà không cần CSGT đi cùng. 

 

Lực lượng công an xã, phường xử lý vi phạm giao thông

Cụ thể,  Điều 33 Thông tư 32/2023 của Bộ Công an nêu, trường hợp không có lực lượng CSGT đi cùng, công an xã thực hiện việc tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành và báo cáo tình hình, kết quả hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm cho lực lượng CSGT.

Công an xã chỉ được tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường xã và đường khác thuộc địa bàn xã quản lý. 

Khi phát hiện người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe thô sơ có các hành vi vi phạm pháp luật như: Không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; chở hàng hóa cồng kềnh, quá kích thước giới hạn quy định; dừng, đỗ xe không đúng quy định; phóng nhanh, lạng lách, đánh võng; không có gương chiếu hậu ở bên trái; sử dụng ô (dù); chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện hoặc phát hiện phương tiện giao thông vi phạm nghiêm trọng về trật tự, an toàn giao thông, an ninh, trật tự xã hội nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội, vì thế công an xã được xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Lực lượng công an xã, phường khi tuần tra, kiểm soát phải tuân thủ quy định như lực lượng CSGT

Trong quá trình giải quyết, xử lý vụ việc của các hành vi vi phạm nêu trên, nếu phát hiện hành vi vi phạm khác thì được xử lý theo thẩm quyền, nếu vượt quá thẩm quyền xử phạt thì lập biên bản vi phạm hành chính và báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Đại diện Cục CSGT cho biết, đây là một trong những điểm mới so với Thông tư 65/2020 trước đây. Nếu như trước kia, công an cấp xã là lực lượng bán chuyên trách thì nay 100% là công an chính quy.

Đối với công an xã chính quy thuộc hệ thống tổ chức của công an nhân dân, làm nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn xã, thị trấn.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông phải nắm vững các quy định của pháp luật giao thông đường bộ, quy định về xử lý vi phạm hành chính, nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và quy định về tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ.

Đồng thời, lực lượng công an xã khi dừng xe kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông phải tuân thủ các quy định như lực lượng CSGT.