Thông tư 18 có hiệu lực từ ngày 15-2-2023, sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới liên quan đến hồ sơ giám định lần đầu; nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH; trình tự, nội dung khám giám định; thời hạn giám định lại đối với các trường hợp giám định lại tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ - BNN)… Đáng chú ý, Thông tư 18 quy định việc người lao động (NLĐ) bị TNLĐ - BNN đã thực hiện giám định sức khỏe để hưởng chế độ TNLĐ - BNN hoàn toàn có thể chủ động đi khám giám định lại mức suy giảm khả năng lao động nếu có nhu cầu.

Ngoài ra, NLĐ còn được Quỹ Bảo hiểm TNLĐ - BNN trả phí khám giám định lại nếu kết quả khám giám định xác định NLĐ đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp TNLĐ - BNN. Nếu kết quả giám định lại không đủ để được điều chỉnh tăng mức trợ cấp, NLĐ chủ động đề nghị khám giám định lại sẽ phải tự chịu chi phí khám giám định.