Cụ thể, tại Quyết định 603/QĐ-EVN ban hành ngày 14/6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia đối với ông Nguyễn Đức Ninh để phục vụ cho công tác thanh tra chuyên ngành trong công tác quản lý và điều hành cung cấp điện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Nguyễn Đức Ninh (Ảnh EVN)

 

Ông Nguyễn Đức Ninh sinh năm 1976, quê quán ở huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Ông Ninh được bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia đầu năm 2020.

Trước khi giữ vị trí Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, ông Ninh có hơn 20 năm công tác tại đơn vị này và đã kinh qua các vị trí: kỹ sư, phó trưởng phòng, trưởng phòng phương thức; phó giám đốc Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia. 

Ngày 8/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành quyết định thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành về quản lý và cung ứng điện của EVN cũng như các đơn vị liên quan. Đoàn thanh tra sẽ làm việc liên tục trong 30 ngày, bắt đầu từ 10/6.

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu đoàn thanh tra cần làm rõ việc cung ứng, chủ động nhiên liệu cho các nhà máy điện; vận hành hệ thống điện; huy động các nguồn điện (về mặt kỹ thuật), tính công bằng; vấn đề truyền tải điện; thực hiện huy động các nguồn năng lượng tái tạo chuyển tiếp.