tham tử hà nội, tham tu ha noi, thue tham tu, thuê thám tử, dịch vụ thám tử, dich vu tham tu, văn phòng thám tử, công ty thám tử,

Thông cáo báo chí về kết quả Đại hội

Chia sẻ: 

28/10/2020 - 10:52:00


Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện đầy đủ 4 nội dung Đại hội theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, với phương châm "Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự Đại hội có 350 đại biểu từ 15 đoàn đại biểu đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Đại hội được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự và chỉ đạo: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao. Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Các đồng chí nguyên lãnh Đảng, Nhà nước người Hải Dương đã nghỉ hưu; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí cán bộ chuyên viên các cơ quan Trung ương theo dõi Hải Dương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Thay mặt các đồng chí đại biểu Trung ương về dự Đại hội, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao đã có bài phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương đạt được trong nhiệm kỳ qua; gợi mở, định hướng những nhiệm vụ lớn để Đại hội bàn bạc, quyết định, thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã khẳng định, làm rõ những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, phân tích những hạn chế cần phải khắc phục, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trên cơ sở đó quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trong 5 năm tới và tầm nhìn đến những mốc thời gian xa hơn.

Về phương hướng chung, Đại hội xác định: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, ý chí, khát vọng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, di sản văn hóa, bản sắc con người xứ Đông để phát triển nhanh và bền vững". Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời xác định cơ cấu lại kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số với 4 trụ cột:

Một là, công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ;

Hai là, nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ;

Ba là, dịch vụ chất lượng cao;

Bốn là, đô thị xanh, thông minh, hiện đại.

Đại hội đã thống nhất xác định 19 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ:

1. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào tỉnh, đồng thời chú trọng hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ số khởi nghiệp, sáng tạo.

2. Huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng số, đô thị thông minh và nông thôn mới kiểu mẫu.

3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; nêu cao vai trò gương mẫu, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đại hội đã xác định 3 công trình trọng điểm để tập trung đầu tư, triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ:

1. Tuyến đường trục Bắc - Nam huyện Thanh Miện, đấu nối với nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, kết nối từ đường tỉnh 392 huyện Bình Giang với đường tỉnh 396 đi Ninh Giang.

2. Trung tâm Đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao thuộc khu liên hợp văn hóa thể thao tỉnh.

3. Hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ công nghệ thông tin của chính quyền điện tử và đô thị thông minh.

Tại Đại hội đã có 16 ý kiến tham luận và nhiều ý kiến thảo luận tại tổ đóng góp những vấn đề tâm huyết, thiết thực, trách nhiệm vào các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và cấp trên. Các văn kiện được trình tại Đại hội lần này được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, là sản phẩm kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, nguyện vọng và cần có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để thực hiện của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương trong nhiệm kỳ tới, được Bộ Chính trị, các ban, bộ, ngành Trung ương và Đại hội đánh giá cao.

Điểm mới của Đại hội lần này là việc xây dựng, xin ý kiến Đại hội thảo luận dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ mới, để sớm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. Theo đó, Đại hội thống nhất cao với dự thảo 5 chương trình hành động:

1. Chương trình phát triển kinh tế nhanh, bền vững, theo hướng tăng trưởng xanh và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học - công nghệ giai đoạn 2021 - 2025

2. Chương trình xây dựng và phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035

3. Chương trình phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021 - 2025

4. Chương trình bảo đảm an sinh xã hội tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025

5. Chương trình xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025

Đại hội cũng đã lựa chọn bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu 52 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu 22 đồng chí vào đoàn đại biểu chính thức, 1 đồng chí dự khuyết đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã bầu 16 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Triệu Thế Hùng, Lê Văn Hiệu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Phạm Xuân Thăng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII với số phiếu tuyệt đối. Hội nghị đã bầu 11 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII, đồng chí Vũ Hồng Hiên được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

​TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN VÀ PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH HẢI DƯƠNG LẦN THỨ XVII

Ý kiến bạn đọc
captcha
Tin cùng chuyên mục
bidv qc phải 1 Giới thiệu phim đầu tháng 11/2020 Cổng thông tin tỉnh hải dương cổng thông tin hội đồng nhân dân

Lịch phát sóng

Radio online
Giá vàng JSC
Khu vực Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh 53.700 54.300
Hà Nội 53.700 54.320
Ngoại tệ
Mã NT Mua TM Mua CK Bán
USD 23.00 23.00 23.00
SGD 16.00 17.00 17.00
JPY 214.48 216.65 225.65
GBP 30.00 30.00 31.00
EUR 26.00 27.00 28.00
CAD 17.00 17.00 18.00
AUD 16.00 16.00 17.00

Thông tin thời tiết

Dự báo thời tiết Hải Dương

Hôm nay, 02/12/2020

°C -°C

°C -°C

°C -°C
Theo TTKTTV
AA
CC
DD
EE