tham tử hà nội, tham tu ha noi, thue tham tu, thuê thám tử, dịch vụ thám tử, dich vu tham tu, văn phòng thám tử, công ty thám tử,

VIDEO: Tường thuật Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII

Chia sẻ: 

27/10/2020 - 19:43:00


Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, trách nhiệm, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo- Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào chiều nay 27.10. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự, chúc mừng thành công Đại hội. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương…


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương

Phát biểu động viên Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng thành công Đại hội, chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lãnh đạo tỉnh Hải Dương đạt được nhiều kết quả toàn diện trong nhiệm kỳ 2015-2020; chúc mừng các đồng chí vừa được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ mong muốn Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới sẽ kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh các khóa trước, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nêu gương, tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng tỉnh Hải Dương giầu đẹp, văn minh, phát triển bền vững.

Trong phiên bế mạc, Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2020-2025. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, ý chí, khát vọng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, di sản văn hóa, bản sắc con người xứ Đông để phát triển nhanh và bền vững. Cơ cấu lại kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số với các trụ cột: công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao; dịch vụ chất lượng cao; phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại hội xác định 19 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030, trong đó có các chỉ tiêu: Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng bình quân 9% trở lênThu nhập thực tế bình quân đầu người/năm đến năm 2025 đạt 85 triệu đồng, đến năm 2030 đạt 140 triệu đồng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ năm 2025 đạt 33% (đến năm 2030 đạt 43%); tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội phấn đấu đạt 55% (đến năm 2030 phấn đấu đạt 65%), tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế so với dân số đến năm 2025 đạt 95% (đến năm 2030 đạt trên 99%). Số doanh nghiệp thành lập mới hằng năm tăng từ 15% trở lên. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt  nuôi trồng thủy sản năm 2025 đạt 210 triệu đồng; năm 2030 đạt 270 triệu đồng. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025 đạt 20%; Thu ngân sách nội địa tăng bình quân 10%/năm; Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt trên 45%, năm 2030 đạt trên 60%; Tỷ lệ trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia năm 2025: Mầm non: 70%; Tiểu học: 98,7%; THCS: 95%; THPT: 80%; Năm 2025: Số giường bệnh (không tính các trạm y tế cấp xã) đạt 36 giường/vạn dân (năm 2030 là 40,5 giường/1 vạn dân); 10 bác sĩ/vạn dân (năm 2030 là 11 bác sĩ/1 vạn dân); Phấn đấu giảm 4 phần 5 số hộ nghèo trong vòng 5 năm theo chuẩn mới; Duy trì tỷ lệ 90% làng, khu dân cư văn hóa, 85% cơ quan văn hoá trở lên; Năm 2025, 100% các cụm công nghiệp (có chủ đầu tư hạ tầng) có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu; 100% các doanh nghiệp thuộc đối tượng được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; Hằng năm, có từ 80% tổ chức cơ sở đảng và 90% tổ chức cơ sở của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Mỗi năm kết nạp từ 2.200 đảng viên mới trở lên.

3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào tỉnh, đồng thời chú trọng hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ số khởi nghiệp, sáng tạo. Huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng số, đô thị thông minh và nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; phát huy vai trò gương mẫu, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Các công trình trọng điểm gồm: Tuyến đường trục Bắc - Nam huyện Thanh Miện, kết nối từ đường tỉnh 392 huyện Bình Giang với đường tỉnh 396 đi Ninh Giang; Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao thuộc Khu liên hợp Văn hóa Thể thao tỉnh; Hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ công nghệ thông tin của chính quyền điện tử và đô thị thông minh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu bế mạc Đại hội

Đại hội thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ những kinh nghiệm rút ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức đảng các cấp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và ý kiến đóng góp tại Đại hội tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương. Đại hội cơ bản nhất trí với Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI xây dựng; giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện và ban hành Chương trình hành động cùng các đề án, kế hoạch triển khai thực hiện để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. 

 Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, để triển khai Nghị quyết có hiệu quả, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần phải xác định nhiệm vụ trọng tâm, công việc và giải pháp đột phá; xác định rõ nguồn lực đầu tư, tránh dàn trải; gắn với phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cấp ủy viên theo hướng rõ việc, rõ người, rõ thời gian hoàn thành; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá kết quả triển khai thực hiện. Đồng thời, phát huy tính chủ động, tính sáng tạo nhằm khai thác, huy động và sử dụng hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương. Với quyết tâm xác định mục tiêu trong những năm tới tỉnh Hải Dương trở thành vùng kinh tế trọng điểm khu vực đồng bằng sông Hồng. Cùng với giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, tạo bước phát triển nhanh, vững chắc để Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại.

Hoàng Công
Ý kiến bạn đọc
captcha
Tin cùng chuyên mục
bidv qc phải 1 Giới thiệu phim đầu tháng 11/2020 Cổng thông tin tỉnh hải dương cổng thông tin hội đồng nhân dân

Lịch phát sóng

Radio online
Giá vàng JSC
Khu vực Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh 54.450 55.100
Hà Nội 54.450 55.120
Ngoại tệ
Mã NT Mua TM Mua CK Bán
USD 23.00 23.00 23.00
SGD 16.00 17.00 17.00
JPY 214.30 216.46 225.46
GBP 30.00 30.00 31.00
EUR 27.00 27.00 28.00
CAD 17.00 17.00 18.00
AUD 16.00 16.00 17.00

Thông tin thời tiết

Dự báo thời tiết Hải Dương

Hôm nay, 02/12/2020

°C -°C

°C -°C

°C -°C
Theo TTKTTV
AA
CC
DD
EE