Liên Bộ Công Thương-Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá xăng dầu, áp dụng từ 15h00 ngày 28/5.

Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 882 đồng/lít; xăng RON95 tăng 890 đồng/lít. Còn dầu diesel tăng 890 đồng/lít; dầu hỏa tăng 875 đồng/lít; Dầu mazut tăng 947 đồng/kg.

Ảnh minh họa, 

Sau khi điều chỉnh giá, giá xăng sinh học E5 RON92 là 12. 402 đồng/lít; xăng RON95 là 13.125  đồng/lít. Dầu diesel không cao hơn 10. 749 đồng/lít; dầu hỏa là 8.757 đồng/lít và madut là 9.492 đồng/kg.

Cũng tại kỳ điều chỉnh lần này, Liên Bộ Công Thương - Tài Chính đã quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 RON92 ở mức 100 đồng/lít; xăng RON95 ở mức 400 đồng/lít; dầu mazut trích lập ở mức 200 đồng/kg; dầu hỏa  ở mức 600 đồng/kg và dầu diesel ở mức 1.100 đồng/lít. Đáng chú ý, việc giảm giá này chỉ sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu mà không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với các loại xăng dầu.

Theo Liên Bộ Tài chính - Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 28/5/2020 đã tăng khoảng 27-63% so với kỳ trước.

Cụ thể giá bình quân các sản phẩm xăng dầu ở mức: 32,806 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 8,386 USD/thùng, tương đương tăng 34,34% so với kỳ trước); 35,612 USD/thùng xăng RON95 (tăng 9,188 USD/thùng, tương đương tăng 34,77% so với kỳ trước); 35,794 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 7,733 USD/thùng, tương đương tăng 27,56% so với kỳ trước); 32,200 USD/thùng dầu hỏa (tăng 12,450 USD/thùng, tương đương tăng 63,03% so với kỳ trước); 182,117 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 48,539 USD/tấn, tương đương tăng 36,34% so với kỳ trước).

Tuệ Anh